ერთხელ დედამიწაზე ყველა ადამიანურმა გრძნობამ და თვისებამ ერთად მოიყარა თავი...
SIGIJEM თქვა დამალობანა ვითამაშოთო...
SimarTle არ დაიმალა, მაინც მიპივიანო...
Sicrue ცისარტყელაში დაიმალა...
Sinamdvile ოკეანეში,
Sizarmace ყველაზე ახლოს დაიმალა,
Savisupleba ნიავს ამოეფარა,
Sikete კარგა ხანს სხვას უთმობდა ადგილს,
Rcmena ზეცაში აიჭრა,
SHURI სხივში მიიმალა...
SiYvArUli სადაც მივიდა ყველგან დაკავებული იყო...
ბოლოს ლამაზი ბუჩქი დაინახა და შიგ დაიმალა...
დაიწყო sigijem დამალული გრძნობების ძებნა,ყველა იპოვა siyvarulis გარდა...
ბოლოს ვარდის ბუჩქი გადასწია და ყვირილის ხმა გაიგონა.
სიყვარულს ეკლებზე თვალები დაეჭრა და დაბრმავდა...
მას შემდეგ დედამიწაზე დაბრმავებული სიყვარული სიგიჟეს ხელჩაკიდებული დაყავს...
აი, ესაა სიყვარული ,რომელიც დაბრმავებული დადის